Geschiedenis

Oprichting van de groep

Op 11 maart 1936 werd de R.K. Verkennersgroep St. Willibrord opgericht door P. Brands in Goirle. Het hoofdkwartier van de groep was gevestigd aan de Molenstraat 1 en werd gehuurd voor fl 1,50 per week. De groep bestond uit 18 verkenners en 12 welpen en had een groepsdokter, aalmoezenier, een groepscommissie, een hopman en vaandrigs.

Officiële erkenning

Op 17 april 1936 werd de groep erkend en ingeschreven onder nummer 687 door het nationale hoofdkwartier van de Katholieke Verkenners. Deze datum wordt nu beschouwd als de officiële oprichtingsdatum van de groep.

Eerste activiteiten

In 1937 vond het eerste zomerkamp plaats in Lage Mierde en werd een bezoek gebracht aan de wereldjamboree in Vogelenzang. Het eerste echte zomerkamp werd georganiseerd in Arcen in 1938 en er werd een begin gemaakt met een voortrekkers-stam genaamd “Acille Ratti”.

Onderdrukking door de Duitse bezetter

In 1940 werd de verkennerbeweging door de Duitse bezetter stilgelegd. Op 10 april 1945 werd de groep echter heropricht met 24 verkenners en 11 welpen. Aan het einde van het jaar werd de voortrekkers-stam opnieuw opgericht onder de naam “Florentius-stam”.

Nieuw hoofdkwartier en fancyfair

In 1946 betrok de groep een nieuw hoofdkwartier en werd de eerste fancyfair gehouden. Hier werd een netto-opbrengst van fl 2.500 verdiend, die werd gebruikt om tenten, pannen, sjormateriaal en dergelijke aan te schaffen. Het zomerkamp werd gehouden in Wernhout en er was een enorme activiteit bij de verkenners. Naast de St. Willibrord groep waren er ook andere groepen, zoals de Franciscusgroep.