Vertrouwenspersonen

Sociale Veiligheid bij Scouting Goirle
Scouting Goirle vindt het ontzettend belangrijk dat haar leden in een veilige omgeving kunnen deelnemen aan allerlei fantastische en uitdagende Scoutingactiviteiten! Samen streven we naar een gezellige en veilige sfeer, en we nemen actieve maatregelen om ongewenst gedrag te voorkomen.

Gedragscode
Scouting Goirle hanteert de landelijke gedragscode van Scouting Nederland voor alle vrijwilligers en volgt daarnaast het protocol voor het handelen bij vermoedens van grensoverschrijdend gedrag.

Verklaring Omtrent Gedrag voor Vrijwilligers
Alle vrijwilligers van Scouting Goirle zijn verplicht een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen die passend is bij hun functie als vrijwilliger. Dit wordt getoetst volgens de richtlijnen van Scouting Nederland.

Vertrouwenspersonen
Scouting Goirle is een veilige omgeving voor zowel haar leden als vrijwilligers, maar mocht er zich toch een situatie voordoen waarin sprake is van ongewenst of grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten, intimidatie, agressie of discriminatie, dan is er een vertrouwenspersoon beschikbaar. Deze persoon is bereikbaar voor vertrouwelijke gesprekken en ondersteuning bij vervolgstappen. Meer informatie over de rol van de vertrouwenspersoon is beschikbaar in de folder en het functieprofiel van Scouting Nederland.

Voor extra ondersteuning kunnen vertrouwenspersonen ook altijd contact opnemen met het landelijke opvangteam, bestaande uit ervaren vrijwilligers met kennis van hulpverlening in situaties van vermoedens of geconstateerd ongewenst of grensoverschrijdend gedrag. Zij bieden advies en verwijzen Scoutinggroepen indien nodig naar de juiste instanties.

Scouting Goirle heeft twee vertrouwenspersonen, Patrick van Beurden en Peter Kok, die bereikbaar zijn via telefoon of email:

Patrick van Beurden
Telefoon: 013-5347274
Email: pjavanbeurden@home.nl

Mijn naam is Patrick van Beurden. Na als jeugdlid alle leeftijdsgroepen doorlopen te hebben ben ik binnen Scouting Goirle actief geweest als leiding, bestuurslid en groepsvoorzitter. Na ook nog vele jaren als kookstaf mee te zijn geweest heb ik mijn directe activiteiten voor de jeugdleden inmiddels gestopt en ben ik al enige jaren bereikbaar als vertrouwenspersoon. Door mijn diversiteit aan ervaringen binnen scouting kan ik luisteren en meedenken waar gewenst.

Peter Kok
Telefoon: 06-12320005
Email: phjkok@gmail.com

Mijn naam is Peter Kok. Als kind ben ik zelf vele jaren lid geweest van Scouting Goirle en heb hier mooie herinneringen aan. Ik draag dan ook graag mijn steentje bij aan deze prachtige vereniging, in de rol van vertrouwenspersoon. Mijn werkervaring helpt hier zeker bij. In het dagelijks leven ben ik psychotherapeut in een eigen praktijk in Breda.